Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ10 1μ.

1.05

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ12 1μ.

1.60

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ14 1μ.

2.20

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ16 1μ.

2.85

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ18 1μ.

3.70

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ20 1μ.

4.60

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ8 1μ.

0.65