Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

A200-μεταφοράς γεννήτριας

2,900.00

Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

Μελισσοκομικό Α300- 15 κυψέλες/ στρώση

Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

Μελισσοκομικό Α3015- 15 κυψέλες/στρώση

Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

Μελισσοκομικό Α3018- 20 κυψέλες/στρώση

Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

Μελισσοκομικό Α3518- 24 κυψέλες/στρώση

Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

Μελισσοκομικό Α4020- 28 κυψέλες/στρώση

Μεγάλες μπαγκαζιέρες & μελισσοκομικά

Πλατφόρμα Α4020 γενικών μεταφορών

en_USEnglish