Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α300- 15 κυψέλες/ στρώση

2,750.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α3015- 15 κυψέλες/στρώση

3,200.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α3018- 20 κυψέλες/στρώση

3,500.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α3518- 24 κυψέλες/στρώση

3,600.00

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου