Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α300- 15 κυψέλες/ στρώση

3,175.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α3015- 15 κυψέλες/στρώση

3,525.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α3018- 20 κυψέλες/στρώση

3,925.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α3518- 24 κυψέλες/στρώση

4,025.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Μελισσοκομικό Α4020- 28 κυψέλες/στρώση

5,950.00

Μελισσοκομικά/ Μεγάλες μπαγκαζιέρες

Πλατφόρμα Α4020 γενικών μεταφορών

6,600.00