Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ100 (10τμχ)

2.80

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ120 (10τμχ)

3.40

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ140 (10τμχ)

3.90

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ16 (10τμχ)

0.75

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ160 (10τμχ)

5.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ180 (10τμχ)

7.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ20 (10τμχ)

0.85

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ200 (10τμχ)

8.50

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ240 (10τμχ)

11.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ30 (10τμχ)

1.10

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ40 (10τμχ)

1.25

Γαλβανιζέ βίδες Μ10 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ10Χ50 (10τμχ)

1.50