Τρέιλερ μονοαξονικά

1.Τρέιλερ σκάφους TR400 3,00-3,80 m

730.00

Τρέιλερ διαξονικά

10.Τρέιλερ σκάφους TR3600 8,00-9,00 m

3,500.00

Τρέιλερ διαξονικά

11.Τρέιλερ σκάφους TR5400 9,00-11,00 m

5,850.00

Τρέιλερ μονοαξονικά

2.Τρέιλερ σκάφους TR450 3,90-4,20 m

750.00

Τρέιλερ μονοαξονικά

3.Τρέιλερ σκάφους TR650 4,10-4,50 m

800.00

Τρέιλερ μονοαξονικά

4.Τρέιλερ σκάφους TR850 4,60-4,90 m

880.00

Τρέιλερ μονοαξονικά

5.Τρέιλερ σκάφους TR1000 5,00-5,50 m

950.00

Τρέιλερ μονοαξονικά

6.Τρέιλερ σκάφους TR 1350 5,50-6,30 m

1,350.00

Τρέιλερ μονοαξονικά

7.Τρέιλερ σκάφους TR1800 6,00-7,00 m

1,800.00

Τρέιλερ διαξονικά

8.Τρέιλερ σκάφους TR2000 6,00-7,00 m

2,100.00

Τρέιλερ διαξονικά

9.Τρέιλερ σκάφους TR2700 6,50-7,50 m

2,500.00