Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ100 (10τμχ)

4.20

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ120 (10τμχ)

5.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ140 (10τμχ)

5.50

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ160 (10τμχ)

6.80

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ180 (10τμχ)

8.20

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ200 (10τμχ)

10.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ240 (10τμχ)

13.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ260 (10τμχ)

15.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ30 (10τμχ)

1.50

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ40 (10τμχ)

1.80

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ50 (10τμχ)

2.10

Γαλβανιζέ βίδες Μ12 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ12Χ60 (10τμχ)

2.30