Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ100 (10τμχ)

1.30

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ120 (10τμχ)

1.50

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ15 (10τμχ)

0.25

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ20 (10τμχ)

0.28

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ25 (10τμχ)

0.30

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ30 (10τμχ)

0.35

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ40 (10τμχ)

0.40

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ50 (10τμχ)

0.45

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ60 (10τμχ)

0.55

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ70 (10τμχ)

0.70

Γαλβανιζέ βίδες Μ6 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ6Χ80 (10τμχ)

0.80