Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ100 (10τμχ)

1.80

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ120 (10τμχ)

2.20

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ15 (10τμχ)

0.45

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ20 (10τμχ)

0.50

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ30 (10τμχ)

0.60

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ40 (10τμχ)

0.75

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ50 (10τμχ)

0.90

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ60 (10τμχ)

1.00

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ70 (10τμχ)

1.30

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ80 (10τμχ)

1.40

Γαλβανιζέ βίδες Μ8 8.8

Γαλβανιζέ βίδα Μ8Χ90 (10τμχ)

1.60