Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ10 1μέτρο

1.20

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ12 1μέτρο

1.90

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ14 1μέτρο

2.60

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ16 1μέτρο

3.30

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ18 1μέτρο

4.40

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ20 1μέτρο

5.50

Ντίζες γαλβανιζέ

Ντίζα γαλβανιζέ Μ8 1μέτρο

0.80