Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ10 (10τμχ)

0.50

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ12 (10τμχ)

0.60

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ14 (10τμχ)

0.80

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ16 (10τμχ)

1.20

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ18 (10τμχ)

1.60

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ20 (10τμχ)

2.00

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ5 (10τμχ)

0.05

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ6 (10τμχ)

0.07

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι απλό Μ8 (10τμχ)

0.20

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι ασφαλείας Μ10 (10τμχ)

0.50

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι ασφαλείας Μ12 (10τμχ)

0.80

Παξιμάδια γαλβανιζέ

Παξιμάδι ασφαλείας Μ14 (10τμχ)

1.10