Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Ούπα βύσμα D10 (10τμχ)

0.50

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Ούπα βύσμα D12 (10τμχ)

0.55

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Ούπα βύσμα D14 (10τμχ)

0.70

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 10Χ100 (10τμχ)

1.60

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 10Χ80 (10τμχ)

1.50

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 12X100 (10τμχ)

3.50

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 12Χ140 (10τμχ)

5.00

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 8Χ100 (10τμχ)

1.10

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 8Χ60 (10τμχ)

1.00

Στριφόνια γαλβανιζέ-Ούπα

Στριφόνι γαλβανιζέ 8Χ80 (10τμχ)

1.05