Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Αφαλός κλειδαριάς 60001

6.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλειδαριά γάτζου

20.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλειδαριά κουτιαστή αριστερή

14.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλειδαριά κουτιαστή δεξιά

14.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλειδαριά χωνευτή με αφαλό No.20

10.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλείστρο αεροπλανάκι

4.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλείστρο απλο αριστερό

4.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλείστρο απλο δεξί

4.00

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Κλείστρο τρικ τρακ

2.30

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Μεντεσές με μονό φτερό Νο.12

0.60

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Μεντεσές με μονό φτερό Νο.14

0.80

Κλείστρα,μεντεσέδες & κλειδαριές πόρτας

Μεντεσές με μονό φτερό Νο.16

0.90